Evente

Ndiqni eventet më të fundit të Albanian Lifestyle Medicine për t’u informuar
se si promovojmë një stil jete të shëndetshëm.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO "LIFESTYLE MEDICINE OVER 60"

Lifestyle Medicine can make a huge difference caring people with NCDs, at first because Lifestyle Medicine change the perspective to practice Medicine in ourselves.

Piramida ushqimore dhe stili i jeteses shkolla Edith Durham

Ajo që ne konsumojmë ndikon drejtpërdrejt në shëndetin tonë të përgjithshëm dhe është një pjesë e rëndësishme për mbajtjen e një peshe të shëndetshme dhe parandalimin e shumë sëmundjeve kronike. Zgjedhja e ushqimit që ju…