Projektet

Ndiqni projektet më të fundit të Albanian Lifestyle Medicine për t’u informuar
se si promovojmë një stil jete të shëndetshëm.

Çfarë është Lifestyle Medicine ?

Shkaqet kryesore të vdekshmërisë dhe shpenzimeve të kujdesit shëndetësor në mbarë botën janë sëmundjet kronike, që rezultojnë nga stili i jetesës dhe faktorët e mjedisit. Barra ekonomike e zgjedhjes së varfër së stilit të…

Çfarë është ushqyerja?

Ushqyerja është marrja e ushqimit, që konsiderohet në lidhje me nevojat dietike të trupit. Ushqyerja e mirë - një dietë adekuate, e ekuilibruar e kombinuar me aktivitet fizik të rregullt - është një gur themeli për shëndetin e…

Aktiviteti fizik

Inaktiviteti fizik është një nga shkaqet kryesore të vdekjeve në ditët e sotme. Globalisht, 6% e vdekjeve i atribuohen pasivitetit fizik. Kjo ndiqet më pas nga tensioni i lartë i gjakut (13%), përdorimin e duhanit (9%) dhe është i…

Terapia e stresit

Stresi negativ dhe intervenimet e psikologjisë funksionale në stres Psikologjia funksionale është një degë e psikologjisë që u zhvillua në fund të shekullit të 19-të, duke u fokusuar në funksionimin e ndërgjegjes dhe në atë…