Lifestyle Medicine shtë specialiteti mjekësor i bazuar në prova, i cili përdor metoda terapeutike të jetesës, si:  ushqimi , dietë me bazë bimore, aktivitet fizik të rregullt, gjumë adekuat, menaxhim stresi, shmangien e përdorimit të substancave të rrezikshme,  trajton  sëmundjet jo të transmetueshme, ndonjëherë të referuara si sëmundje kronike degjeneruese.

Lifestyle Medicine është recetë me efekte anësore vetëm pozitive! Kjo degë e shëndetit dhe mjekësisë po shfaqet si rritja më e shpejtë në mbarë botën. Shkenca e mbështet në masë të madhe efikasitetin e Lifestyle Medicine.

Barra Botërore e Sëmundjeve Jo-ngjitëse (NCD) janë shkaku kryesor i vdekjes në nivel global; përgjegjës për 38 milionë (68%) të 56 milion vdekjeve në botë në 2012.

Më shumë se 40% e tyre (16 milion) ishin vdekje të parakohshme nën moshën 70 vjeçare.

Pothuajse tre të katërtat e të gjitha vdekjeve të NCD (28 milion) dhe shumica e vdekjeve të parakohshme (82%) ndodhin në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.

Sot, komuniteti global ka shansin të ndryshojë rrjedhën e epidemisë së NCD. Bota tani ka një axhendë të vërtetë globale për parandalimin dhe kontrollin e NCDs, me përgjegjësi të përbashkëta për të gjitha vendet bazuar në objektiva konkrete. Kjo është një mundësi historike për të trajtuar epideminë e NCD, që asnjë vend nuk mund të lejojë të humbasë.

Hulumtimi i ardhshëm evropian në kancer dhe ushqyerje (EPIC) studioi 23.000 njerëz dhe arriti në përfundimin se ndryshimet në faktorët e jetesës mund të parandalonin 93% të diabetit, 81% të sulmeve në zemër, 50% të goditjeve dhe 36% të të gjitha llojeve të kancerit.

“Konvergjenca e shoqatave profesionale të mjekësisë jetësore nga e gjithë bota, duke u bashkuar nën një flamur, me një vizion të një bote të çrrënjosur nga të gjitha sëmundjet jo të transmetueshme”.